MARMARA’YLA OYUN OLUR MU?

Paylaş


MARMARA İÇİN FARKLI BİR EKOLOJİK GELECEK HAYALİ VE İNŞAASI İÇİN NEREDEN İŞE BAŞLAYABİLİRİZ SORUSUNU SORAN SANATÇI VE AKADEMİSYENLER MARMARA İLE BİR YOL HARİTASI DENEMESİNE GİRİŞTİ. MARMARA, GELİŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDEN MARMARA İSİMLİ KUTU OYUNUNUN DÜŞÜNCE ALTYAPISINI OKURLARLA BULUŞTURMAYI AMAÇLAYAN BİR NESNE YAYIN.

Marmara, Marmara’yı sürdürülebilir bir deniz ve kültür ekolojisine kavuşturmaya odaklı farklı dü şünme yöntemlerini kullanmak için tasarlanmaya başlanan kutu oyununun etrafına örülü metinler den oluşuyor. Asu Aksoy’un “Marmara’yı Hayal Etmek… Düşünmek… Hissetmek!” başlıklı yazısı Marmara’nın yola çıkış minvalini ortaya koyarken; Oğuz Karayemiş’in “Bir Yunus Olarak Duyumsa mak, Bir Ahtapot Olarak Yüzmek, Bir Yılanbalığı Olarak Ölmek” başlıklı metni özgürleştirici bir im kan olarak ekolojik düşünce kavramını açıyor. Aslı Uludağ ve Kerem Ozan Bayraktar, birlikte kurgu ladıkları ve demo versiyonu 2022’de denemeye sunulan Marmara Oyunu’nun kavramsal ve yapısal çerçevesini kapsamlı metinleriyle aktarıyorlar. Bu metin, kendi terimleriyle bu ‘ekolojik oyun’u bir likte geliştirmek için de bir çağrı niteliği taşıyor.

Yarım tabaka kâğıdın 6’ya katlanmasıyla oluşan, 16 sayfalık bu özel nesneyayın; müsilaj haberleriyle ölüm ilanı çıkarılan Marmara’yı mil yonlarca yıllık tabanından başlayarak iyileştirmek için yeniden tahayyül etmenin yollarını arıyor.

Marmara Kültürler Ağı’nın daveti üzerine üretilen Marmara oyununun düşünsel altyapısını su nan Marmara nesneyayını Saha’nın katkılarıyla yayımlandı. Seçkin kitapevlerinde, sanat ve kültür mekanlarında okurla buluşuyor.

NESNEYAYINDAN ALINTI

“Marmara Denizi’nin mevcut durumu, tahribatın somut sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bölgesel ekolojik ilişkileri temel alan Marmara kutu oyunu, oyunlaştırma teknikleri kullanarak bu so runlara dikkat çekiyor ve farklı düşünce biçimlerini keşfetmeyi amaçlıyor. Elinizdeki bu yayın ise oyu nun pedagojisini ve kavramsal çerçevesini payla şıma açıyor. Yayın, sömürgeci ve insan merkezci çevre anlayışlarına karşı duran çeşitli düşünce al ternatiflerini oyun dünyası ve kurgusu üzerinden inceliyor. Bu düşünce biçimleri arasında canlılar arasındaki ilişkinin karşılıklı bağımlılığını vurgu layan simbiyotik yaklaşımlar ve insan dışındaki varlıkları bir kaynak olarak değil yaşamı meydana getiren temel öğeler olarak ele alan perspektifler yer alıyor. […] Bu bağlamda Marmara sadece oyun tasarımı için değil, aynı zamanda farklı bir ekolojik geleceğin hayali ve inşası sırasında yararlanılabi lecek yöntemler için bir yol haritası çiziyor.”

KÜNYE

Yazarlar
Asu Aksoy
Oğuz Karayemiş,
Aslı Uludağ
Kerem Ozan Bayraktar

Editörler
Aslı Uludağ
Kerem Ozan Bayraktar

Yayın Danışmanı
Asu Aksoy

Tasarım
Alex Lahr

Marmara nesneyayınına ulaşmak veya satışa sunmak için iletişim:
Mesut Varlık, mesutvarlik@gmail.com