Paylaş

Mevzuat


ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Hazırlayan: T.C.

Tarih: 15 Haziran 2022


Özelleştirme İdaresi İle İlgili Kararlar – Tekirdağ Sahil Hattı

Hazırlayan: T.C. Cumhurbaşkanlığı

Tarih: 09 Mart 2022


30.12.2021 tarih ve 31705 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Hazırlayan: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarih: 31 Aralık 2021


Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar

Hazırlayan: T.C. Cumhurbaşkanlığı

Tarih: 04 Kasım 2021


Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi

Hazırlayan: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Tarih: 21 Haziran 2021


Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Hazırlayan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarih: 06 Ocak 2017


Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

Hazırlayan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarih: 22 Mart 2015


Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Hazırlayan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarih: 27 Ekim 2010


Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Hazırlayan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarih: 30 Mart 2010


Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

Hazırlayan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarih: 27 Haziran 2009


Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Hazırlayan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarih: 08 Ocak 2006


Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Hazırlayan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarih: 31 Aralık 2004


Çevre Kanunu

Hazırlayan: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarih: 11 Ağustos 1983