Paylaş

Raporlar - Planlar


WWF’ten yeni rapor: Hayalet Balıkçılığın Sualtı Habitatlarına Etkileri

Hazırlayan(lar): WWF | Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 2024


İnceleme Raporu: Marmara Denizi Etrafındaki Belediyelerin Stratejik Planlarında Afet Dayanıklılığı ve Toplumsal Katılım

Hazırlayan(lar): Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü | Yayınlanma Tarihi: 26 Ocak 2024


Marmara Denizi 2022 Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Hazırlayan(lar): TÜDAV | Yayınlanma Tarihi: 28 Eylül 2022


Yerel ve Bölgesel Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü

Hazırlayan(lar): Yurttaşlık Derneği | Yayınlanma Tarihi: 29 Temmuz 2022


20 Soruda Marmara Denizi Raporu

Hazırlayan(lar): İstanbul Planlama Ajansı | Yayınlanma Tarihi: 08 Haziran 2022


Müsilaj Sorunu ve Marmara’nın Geleceği Panel ve Çalıştay Raporu

Hazırlayan(lar): İstanbul Ekoloji Rotary Kulübü | Yayınlanma Tarihi: 31 Mayıs 2022


Akdeniz’de müsilaj raporu: Antalya sahilleri ve iç sular temiz

Hazırlayan(lar): Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu Arıtma (ASAT) Genel Müdürlüğü | Yayınlanma Tarihi: 19 Mayıs 2022


Lancet’in 2019 yılı kirlilik araştırması: Dünyada her 6 ölümden birinin sebebi kirlilik

Hazırlayan(lar): Lancet Komisyonu | Yayınlanma Tarihi: 19 Mayıs 2022


TBMM Müsilaj Komisyonu Raporu Üzerine Konuşma Tutanakları

Hazırlayan(lar): TBMM | Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2022


Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

Hazırlayan(lar): TBMM | Yayınlanma Tarihi: 18 Nisan 2022


Ergene Havzası Koruma Eylem Planı

Hazırlayan(lar): T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yayınlanma Tarihi: 15 Nisan 2022


Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı (2021-2024)

Hazırlayan(lar): T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yayınlanma Tarihi: 15 Nisan 2022


Marmara Denizi’nde Müsilaj Problemi

Hazırlayan(lar): IBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı | Yayınlanma Tarihi: 01 Ocak 2022


Marmara Denizi Zirvesi Raporu

Hazırlayan(lar): İstanbul Planlama Ajansı - Vizyon 2050 Ofisi | Yayınlanma Tarihi: 09 Kasım 2021


Marmara’nın Soluğunu Kanal’la Kesmek: Kanal İstanbul’un Marmara Denizi’ne Etkileri

Hazırlayan(lar): IBB & IPA | Yayınlanma Tarihi: 11 Ağustos 2021


MARMARA BÖLGESİ MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİK ÇERÇE VE BELGESİ YÖNETİCİ ÖZETİ

Hazırlayan(lar): MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ | Yayınlanma Tarihi: 10 Ağustos 2021


MARMARA BÖLGESİ MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİK ÇERÇEVEBELGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE ANALİTİK DEĞERLENDİRMELER RAPORU

Hazırlayan(lar): MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ | Yayınlanma Tarihi: 10 Ağustos 2021


MARMARA BÖLGESİ PROJELER VE MEKÂNSAL GELİŞME MEKANSAL GELİŞME STRATEJİK ÇERÇE VE BELGESİ

Hazırlayan(lar): MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ | Yayınlanma Tarihi: 10 Ağustos 2021


MARUF21 Marmara Urban Forum Raporu

Hazırlayan(lar): MARMARA MUNICIPALITIES UNION PUBLICATIONS | Yayınlanma Tarihi: 08 Ağustos 2021


Marmara Denizi’nin Kirlilik Yükünün Azaltılması ve Sürdürülebilir Atık Su Yönetimi Raporu

Hazırlayan(lar): Su Politikaları Derneği | Yayınlanma Tarihi: 18 Haziran 2021


Marmara Denizi’nde Deniz Salyası Sorunu ile İlgili Görüş ve Öneriler

Hazırlayan(lar): İTÜ | Yayınlanma Tarihi: 18 Haziran 2021


Marmara Denizi Eylem Planı – Marmara Belediyeler Birliği Açıklaması

Hazırlayan(lar): T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yayınlanma Tarihi: 09 Haziran 2021


Marmara Denizi Eylem Planı – Bakanlık Açıklaması

Hazırlayan(lar): T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yayınlanma Tarihi: 08 Haziran 2021


Marmara Denizi Eylem Planı – TÜDAV Açıklaması

Hazırlayan(lar): T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yayınlanma Tarihi: 07 Haziran 2021


İstanbul Çevre Durum Raporu

Hazırlayan(lar): TMMOB ÇMO | Yayınlanma Tarihi: 05 Haziran 2021


MARUF19 Marmara Urban Forum Report (Eng)

Hazırlayan(lar): MARMARA MUNICIPALITIES UNION PUBLICATIONS | Yayınlanma Tarihi: 10 Aralık 2020


Balıkesir – Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

Hazırlayan(lar): T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yayınlanma Tarihi: 09 Kasım 2020


MARUF19 Marmara Urban Forum Raporu

Hazırlayan(lar): MARMARA MUNICIPALITIES UNION PUBLICATIONS | Yayınlanma Tarihi: 10 Ekim 2020


KURUM İÇİ SIFIR ATIK YÖNETİMİ PLANI

Hazırlayan(lar): MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ | Yayınlanma Tarihi: 01 Ocak 2019


ERGENE HAVZASI Koruma Eylem Planı Durum Değerlendirme Raporu

Hazırlayan(lar): MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ | Yayınlanma Tarihi: 12 Aralık 2018


III. MARMARA DENİZİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ VE ÇALIŞTAY RAPORLARI

Hazırlayan(lar): Ahmet Cihat Kartal - Mustafa Özkul | Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2018


Türkiye Denizleri Raporu 2017

Hazırlayan(lar): TÜDAV | Yayınlanma Tarihi: 08 Ocak 2018


ERGENE HAVZASI Koruma Eylem Planı Durum Değerlendirme Raporu

Hazırlayan(lar): MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ | Yayınlanma Tarihi: 12 Aralık 2017


Marmara Belediyeler Birliği Kültür Sanat Platformu Çalıştay Raporu

Hazırlayan(lar): MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ | Yayınlanma Tarihi: 10 Ocak 2017


The Sea of Marmara Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance

Hazırlayan(lar): TÜDAV | Yayınlanma Tarihi: 01 Kasım 2016


II. Marmara Denizi Sempozyumu Bildiriler

Hazırlayan(lar): Ahmet Cihan Kahraman | Yayınlanma Tarihi: 06 Haziran 2016


Ergene Derin Deşarjı Projesi ve Marmara Denizi Ortak İnceleme Raporu

Hazırlayan(lar): Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Marem, Ergene Platformu, Trakya Platformu | Yayınlanma Tarihi: 16 Mayıs 2015


Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Hazırlayan(lar): T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yayınlanma Tarihi: 20 Ağustos 2014


Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hazırlayan(lar): TÜDAV | Yayınlanma Tarihi: 26 Eylül 2010


Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hazırlayan(lar): TÜDAV | Yayınlanma Tarihi: 12 Kasım 2000