Paylaş

Davalar


Danıştay’ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: “Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil”

Haber Kaynağı: Çiftçi Sen

Danıştay 8. Daire’nin zeytinlik alanları madencilik faaliyetine açan yönetmelik değişikliğine verdiği yürütmeyi durdurma kararını ayrıntısı ortaya çıktı. Daire, yönetmelik değişikliğiyle zeytinlerin taşınmasının ardından sahanın rehabilite edilmesinde sadece madencinin taahhütnamesine güvenilmesini eleştirdi. Kararda, “Dava konusu düzenleme ile zeytinlik alanlarda, zeytinlerin sökülmek ve taşınmak ya da sökme ve taşıma yoluna dahi gidilmeksizin madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan tanındığından, sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski hale getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle Yönetmeliğin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açıktır” dedi.


20 Marmaralı Yurttaş “Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.”ye dava açtı.

Haber Kaynağı: Av. Tunç Lokum

Ergene Nehri çevresindeki Sanayi Kuruluşlarının atık suları, gene bölgenin Organize Sanayi Bölgelerinin kurduğu ve başında Devletin Valisi bulunan bir A.Ş. tarafından sözde Derin Deşarj yapılmak suretiyle arıtılmadan Marmara Denizine pompalanmaktadır. Sorumluların dahi sürece dahil olduğu bu ortamda yirmi vatandaş bu katliama sessiz kalmak yerine bir hukuk mücadelesi başlatmayı tercih etti ve Çorlu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2021/305 E. Sayılı dosyası ile Derin Deşarjın durdurulması istemli bir dava açtı.


“Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Bölgesi” kararına iptal davaları

Haber Kaynağı: MKA

Mahkeme Cumhurbaşkanlığı aleyhine açılan bu davalarda ÇŞİDB’nı da hasım mevkiine alarak dava dilekçelerini her iki idareye tebliğ etti. Bakanlık cevap vermek için ek süre istedi. Henüz idarelerin davaya dair cevapları dosyaya ulaşmış değil.


MARMARA DENİZİ’Nİ KİRLETEN ŞİRKETE DAVA: “Marmara’nın Tabutuna Bir Çivi Daha Çakılmasın”

Haber Kaynağı: Adalı Dergisi

Sivil Adalıların da içinde olduğu bir grup doğa ve yaşam savunucusu Marmara Denizi’nde kirliliğin kaynağı olan şirketlerden Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.’ye atık su deşarjını durdurması istemiyle dava açtı.