MARMARA BÖLGESİ MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİK ÇERÇE VE BELGESİ YÖNETİCİ ÖZETİ

Paylaş

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

https://mbbkulturyayinlari.com/wp-content/uploads/2021/10/MSCB-Yonetici-Ozeti.pdf