İnceleme Raporu: Marmara Denizi Etrafındaki Belediyelerin Stratejik Planlarında Afet Dayanıklılığı ve Toplumsal Katılım

Paylaş