Balıkesir – Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

Paylaş

https://mpgm.csb.gov.tr/balikesir-canakkale-illeri-butunlesik-kiyi-alanlari-plani-i-99833

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı