30.12.2021 tarih ve 31705 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Paylaş

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230M2-7.pdf