İstanbul’un Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları

Paylaş

İstanbul, Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, arzu edilmeyen ölçüde sanayileşmesi, çarpık yapılaşması ile Türkiye’nin en sorunlu kentlerinden biri durumuna gelmiştir.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre sorunları insanların günlük yaşamlarını önemli boyutlarda ve olumsuz yönde etkileyen bir hale gelmesi sebebiyle, giderek daha fazla ilgi çekmekte ve her geçen gün sorunun çözümü daha da güçleşmektedir.
Bu araştırmada öncelikle istanbul’un çevre sorunlarının çeşitli yönleri ile -hava, su, toprak, gürültü kirliliği, gecekondulaşma sorunu- ortaya konması, sebeplerinin belirlenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.

Yazar: Derin Orhon

Yayın Tarihi: 1991