Bilimsel Açıdan Marmara Denizi

Paylaş

Levent Artüz’ün editörlüğünü yaptığı kitap Türkiye Barolar Birliği Yayınları tarafından basıldı.
Dünyadaki tüm çevresi bir ülke sınırları içinde kalan tek deniz olan Marmara Denizi ile ilgili olarak senelerdir süren ve neredeyse 3. kuşağa aktarılmış birikimler çerçevesince, bu kendine has, eşsiz denizi geniş kitlelere tanıtacak ve belki de en önemlisi bu eşsiz denizimiz üzerine bir tartışma/sorgulama başlatacak bir kitap olma amacıyla yazılmıştır.
Kitap ilk bölümünde Prof. Dr. Barış Mater’in kaleme aldığı “Marmara Denizi’nin Coğrafi özellikleri” ile başlamaktadır. Takip eden bölümlerde sırası ile, Prof. Dr. Aral I. Okay ve Doç. Dr. Nilgün Okay’ın kaleme aldıkları “Marmara Denizi’nin Jeolojisi”, Levent Artüz’ün derlediği “Marmara Denizinin Oşinografik Özellikleri”, “Marmara Denizi’nde Kirlilik” ve “Marmara Denizi Ekolojisi” bölümleri ile devam etmekte ve bölüm Av. Güneş Gürseler’in kaleme aldığı “Marmara Denizi’nin Hukuksal Durumu ve Bu Çerçevedeki Temel Çözüm Önerileri” ile son bulmaktadır.

Yazar: M. Levent Artüz

Yayın Tarihi: 2007