Uludağ’da (T)alan Başkanlığı İstemiyoruz

Paylaş

Apollo kelebeğinin, Sakallı Akbaba’nın, Kaya Kartalının yuvası olan Uludağ Milli Parktır ve öyle kalmalıdır!

Uludağ’ın statüsünün değiştirilerek imar alanlarının genişletilmesi anlamına gelen Alan Başkanlığına dönüştürülmesini istemiyoruz!

Çünkü Uludağ için Alan Başkanlığı uygulamasına ihtiyaç yoktur. Yapılmak istenen uygulama uluslararası sözleşmelere ve kanunlara aykırıdır. Uludağ Alan Başkanlığı Kanun Teklifinin TBMM Genel Kuruluna gelmeden geri çekilmesini talep ediyoruz.

Alan Başkanlığı Değil Talan Başkanlığı Teklifi!

T(alan) Başkanlığının ne olduğunu 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanı Kapadokya’ya yapılan yoldan biliyoruz.  Türkiye’de iki örneği bulunan (Kapadokya alan Başkanlığı ve Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Alan Başkanlığı) Alan Başkanlığı uygulaması Uludağ Milli Parkı için daha önce de gündeme gelmişti. 25.11.2022 tarihinde AKP Bursa Milletvekillerinin öncülüğünde kanun tasarısı hazırlandı ve 9 Aralık 2022 Cuma günü TBMM Turizm Komisyonun’da görüşüldü. Bir sonraki adım ise genel kurulda görüşülmesi.

Uludağ Milli Parktır

Uludağ Milli Parkı 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Türkiye’nin 5. Milli parkıdır. Alan kaynak değerleri (endemik türler, bitki zonları, yaban hayatı, görsel kalite) taşıdığı için milli park ilan edilmiştir.

Botanikçi Mayr’n orman zonlarını muhtelif yüksekliklerde karakterize etmesi ve 45 dakikalık bir araç yolculuğu esnasında bu zonların görülebilmesi açısından dünya ormancılık literatüründe bilimsel yönden özel bir öneme sahiptir. Uludağ’da bugüne kadar 1308 bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır ki bunlardan 32’si Uludağ endemiği, 169’u ise Türkiye endemiğidir. Apollo kelebeğinin, Sakallı Akbaba’nın, Kaya Kartalının yuvasıdir. Paçalı Baykuşun ülkemizde ilk görüldüğü yer Uludağ’dır.

Alan Başkanlığı Milli Park Statüsünü Kaldıracak

Alan Başkanlığı ilan edilmesiyle ilk defa bu özellikte bir milli parkın milli park statüsü kaldırılacaktır. Bu ilk deneme diğer milli parklar içinde rant tuzağının başlangıcı olacaktır. “Uludağ alanı içerisinde doğal sit alanları” ibaresiyle sanki küçük bir alanmış gibi gösterilmeye çalışılsa da Uludağ Alanı ilan edilecek 2 bin hektar (20 milyon m2) alanın tamamı Milli Parktır ve Doğal Sit Alanıdır.

13bin hektar ve tamamı doğal sit alanı olan Uludağ Milli Parkı içinde 700 hektar alanda 1. ve 2. gelişim bölgeleri mevcuttur. Uludağ Alan Başkanlığı ile 3.4. 5. gelişim bölgeleri ve yeni pistler açılmak istenmektedir. Kanun teklifinin 10. Maddesi Uludağ Alanının sınırlarının cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilebilmesini düzenlemektedir.

Alan Başkanlığı düzenlemesiyle ileride milli park içerisinde yapılacak her tür yapılaşma, sit sınır ve derece değişikliklerine hukuki kılıf hazırlanmaya çalışılmaktadır. Alan Başkanlığı Kanun teklifi 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa aykırıdır.

Uludağ Milli Parkı Milli Parklar Kanunu ve Uluslararası Sözleşmelerle korunmaktadır. 

Bunlardan biri de BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesidir. Ülkemiz tarafından 1996 yılında imzalanmıştır. Önümüzdeki günlerde 15. Taraflar Konferansı Kanada’da düzenlenecektir. 2024 yılında ise 16 Taraflar Konferansı ülkemizde düzenlenecek, 2024-2026 yılları arasında Sözleşme dönem başkanlığı ülkemiz tarafından yürütülecektir. Uludağ’da biyoçeşitliliğin korunmasındaki en büyük etken Milli Parklar Kanunu tarafından korunmasıdır. Bölgede yetki karmaşası yoktur. Gelecek nesillere mirasımız olan zenginliği koruyacak kurum ve yasalar bellidir.

Uludağ Alan Başkanlığı alanı tehdit edecek bir düzenlemedir ve iptal edilmelidir. Uludağ mevcut değerleriyle var olmaya devam etmelidir. 

#UludağMilliParktır