“Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Bölgesi” kararına iptal davaları

Paylaş

4 Kasım 2021 tarih ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Bölgesi” olarak tespit ve ilan edildi. Bu konudaki yasal mevzuat gereği olarak belirlenen bölge sınırları için her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler ile birlikte belediyeler tarafından yürütülmekte olan her ölçekteki plan çalışmaları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (ÇŞİDB) yeniden değerlendirilene kadar durduruldu.

Karara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası, Adalar Vakfı ile birlikte Adalar ilçesinde ikameti veya mülkü bulunan kişiler tarafından Danıştay Başkanlığı’na gönderilmek üzere İdare Mahkemeleri kanalı ile davalar açıldı.

Davalarda gelin son durum ise şöyle:

Mahkeme Cumhurbaşkanlığı aleyhine açılan bu davalarda ÇŞİDB’nı da hasım mevkiine alarak dava dilekçelerini her iki idareye tebliğ etti. Bakanlık cevap vermek için ek süre istedi. Henüz idarelerin davaya dair cevapları dosyaya ulaşmış değil.