Yurttaş Ekokırım Yasasını Yapıyor!

Paylaş


Yaşam hakkını savunmak, doğa katlinin önüne geçmek ve durdurmak için
ekokırımın suç olarak iç hukukumuzda yer aldığı bir yasaya ihtyacımız var.
Halk kendi yasasını hazırlayarak milyonlarca imza ile meclise götürüyor!