Millet İttifakı’nın “Ortak Mutabakat Metni”nde İklim, Çevre üzerine neler var?

Paylaş


Seçimlere Millet İttifakı çatısı altında girecek 6 partinin Ortak Mutabakat Metni 30 Ocak 2023 Pazartesi günü açıklandı.

Seçimleri kazanmaları halinde yeni dönem hükümet programı niteliği taşıyacak mutabakat metni içinde, “2050 yılı Net Sıfır Karbon Emisyonu”, yeşil dönüşümü finansal açıdan desteklemek üzere “İklim Bankası”, “Tüm yerleşim alanlarında Atıksu Arıtma Tesisleri”, “Derin deniz deşarj projelerinden vazgeçmek”  gibi sözler ve hedefler var.

Ortak Mutabakat Metni’nin “İklim Değişikliği, Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları, Ormanlar ve Su Yönetimi, Balık-Balıkçılık” başlığında yer alan ilgili maddeler şöyle sıralanıyor:

 • Paris İklim Anlaşması’nın hedefini ve gerekliliklerini yerine getirecek, anlaşma prensipleri doğrultusunda 2050 yılı Net Sıfır Karbon Emisyonu hedefi koyacağız.
 • 2050 yılında “net sıfır” emisyona hedeflerini tutturmak için belli bir program dahilinde en kısa sürede kömürden çıkacağız.
 • Yeşil dönüşümü destekleyecek müstakil ve uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu olarak İklim Bankası kuracağız.
 • Çevre Kanunu’nu doğa hakları temelinde yeniden düzenleyeceğiz.
 • İklim Kanunu çıkartacak, ilgili düzenlemeleri bu kanunla uyumlu hale getireceğiz.
 • İklim Özel Elçisi atayacağız.
 • Çevre davalarında dava açma ehliyetini genişleterek siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çevreyi ilgilendiren konuları yargıya taşıyabilmelerini sağlayacağız.
 • Göl ve sulak alanların kirleticilerini objektif ve kolektif sorumluluk kapsamında belirleyip haklarında gerekli yasal süreçleri başlatacağız.
 • Cumhurbaşkanı’na ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren Orman Kanunu’nun Ek 16. maddesini yürürlükten kaldıracağız.
 • Su Yönetimini yeni kuracağımız “İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı” altında yürüteceğiz.
 • Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, varlığını sürdürmesini sağlayacak,ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir Su Kanunu’nu derhal çıkaracağız.
 • Tüm yerleşim alanlarında ‘Atıksu Arıtma Tesisleri’ yapılmasını sağlayacak, atıksu kanal projelerine arıtma tesisi olmadan kredi ve onay verilmesine izin vermeyeceğiz.
 • Derin deniz deşarj projelerinden vazgeçeceğiz.
 • Sanayi, endüstri alanları başta olmak üzere her alanda “Su Ayak İzi” hesaplamalarını dikkate alan projeleri destekleyeceğiz.
 • Atık suları arıtarak tarımsal sulamada kullanılmasını yaygınlaştıracağız.
 • Kentlerde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kademeli olarak ayıracağız.
 • Yağmur suyu toplama ve arıtma tesislerinin sayısını artıracağız.
 •   Müsilaj oluşumunu engellemek için göl, gölet, nehir, deniz gibi su kaynaklarımızı teknolojik sistemlerle sürekli takip edecek, fiziksel, kimyasal, biyolojik kirleticileri engelleyecek, vatandaşlarımızın deniz suyu kalite verilerine şeffaf olarak ulaşmasını sağlayacağız.
 • Gemilerden kaynaklı balast suyu ve sintine boşaltımı ile ilgili düzenlemeleri günün şartlarına göre revize edeceğiz.
 • Fiziksel kapasitesi yetersiz veya çevreyi kirleten sanayinin şehir içlerinden taşınmasını sağlayacağız.
 • Bütçe çalışmalarında doğa ve çevrenin korunmasına, dezavantajlı grupların gözetilmesine ve cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışına özen göstereceğiz.
 • Çevreci ürünler ve sürdürülebilir üretime yönelik özel finansman yöntemleri geliştirecek ve bu alanda uluslararası finansman imkanlarından daha fazla yararlanılmasını sağlayacağız.
 • Madencilik faaliyetlerini enerji, tarım ve çevre politikalarıyla koordineli bir şekilde yürüteceğiz.
 • Denizlerimizdeki istilacı balık türleri ile mücadele edeceğiz.
 • Denizlerimizde balık üreme alanları oluşturarak balık popülasyonunun ve miktarının arttırılmasını sağlayacağız.
 • Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün en temel sorunları olan Envanter, Balıkçı Barınaklarının Rehabilitasyonu, Ürün Etiketleme ve Menşe, Gemi Adamı İstihdam ve Temini, Mazot Desteği gibi konularda hızlı çözümler sağlayacağız.