Marmara’nın Kirletilmesi

Paylaş


1989’dan beri yaşanan olgular, Marmara Denizi’nin kirletilme sürecinin ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sucul ortama kirletici yükü eklendiğinde, ortamda dayanabilen türler kalırlar, dayanamayan türler ya o ortamı terk ederler ya da ölürler. Bu durumda, ortamda tür çeşitliliği azaldığı ve rekabet unsurları değiştiği için, mevcut türlerin fert adetlerinde anormal artışlar olur. Bu durum ekolojide “olumsuz şartlar kuralı” olarak adlandırılır. Ortamdaki bu artışlar uygun çevresel şartlarla desteklenmediğinde, bu anormal artış gösteren tür sönmeye başlar, kitlesel olarak kırıma uğrar. Bu ve Marmara Denizi genelinde gözlenen balık tür ve stoklarındaki azalma, denizde renk değişimleri, denizanası istilaları, kitlesel balık ölümleri gibi olgular, ortamdaki ekolojik şartlarının değişmesi sonucu oluşan değişimlerin tipik örnekleridir.