Marmara ÖÇKB, Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Diliskelesi Mevkii Liman Amaçlı İmar Planı

Paylaş

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından hazırlattırılan Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Diliskelesi Mevkii Liman Amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi teklifi Bakanlığımızca 21.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu imar planı dağıtımı yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemlerinin yapılması için Kocaeli Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gönderilmiştir.

https://tvk.csb.gov.tr/marmara-ockb-kocaeli-ili-dilovasi-ilcesi-diliskelesi-mevkii-liman-amacli-imar-plani-duyuru-426726