“Marmara Çevresini Afet Perspektifinden Konuşuyoruz” Toplantıları 6: “Marmara Denizi’i Nasıl Koruyacağız? Sivil ve Deniz Etiği”

Paylaş


Marmara çevresinin afet perspektifinden ele alındığı seride Ayşe Oruç ve Ufuk Özdağ’ı ağırlıyoruz. Marmara Denizi’nin ekosistemindeki tahribatı konuşuyor, deniz ekosisteminin korunması ve ekolojik restorasyonu sivil yaklaşımlar ve ‘deniz etiği’ odağında tartışıyoruz.

Twitter