Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Paylaş


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ve içsularımızda avcılık faaliyeti yürüten küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemesinin gerçekleşmesi için Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklemesi Tebliği 13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Haber/248/Kucuk-Olcekli-Balikciligin-Desteklenmesi-Tebligi-Resmi-Gazetede-Yayimlandi

Kaynak:T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü