Ekokırım Suçu Yasaya Girsin

Paylaş


Çevreye ve ekosisteme geri döndürülemeyecek şekilde zarar verme olarak tanımlanan ‘ekokırım suçu’nun önlenebilmesi amacıyla ‘Yurttaş Ekokırım Yasasını Yapıyor’ kampanyası başlatıldı. Avukat Arif Alı Cangı, “Ekokırım meselesinin tartışılmasıyla birlikte, ülkemizde pek çok çevre sorununun da önüne geçileceğini düşünüyorum” diye konuştu

Kaynak: https://www.yenibakis.com.tr/ekokirim-sucu-yasaya-girsin/179015/