Dayanışma Marmara Denizi’ni iyileştirebilir!

Paylaş


Marmara Denizi’ne ve canlılarına sömüreceğimiz bir doğa kaynağı olarak değil, parçası olduğumuz nefes alıp veren ekolojik bir bütün olarak bakmamız gerekiyor.
https://bianet.org/bianet/ekoloji/261282-dayanisma-marmara-denizi-ni-iyilestirebilir