Buradan Bir Çıkış Yolu Olmalı! Marmara Çevresini Afet Perspektifinden Konuşuyoruz 3

Paylaş


Marmara çevresinin karşı karşıya olduğu afet risklerini ve hakim büyüme rejiminden çıkış yollarını düşünmeyi denediğimiz serinin ikinci konuşmasında Bayram Öztürk ve Çağlar Keyder ile Marmara havzasına biçilen küresel rolü ve deniz biyo çeşitliliğine etkisini konuşuyoruz.