MARMARA ADASI AĞ GENİŞLETME TOPLANTISI 14 HAZİRAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Paylaş


Şubat ayından beri ağ genişletme çalışmalarına devam eden Marmara Kültürleri Ağı Marmara Adaları’nda aktif olan sivil toplum kuruluşu ve platformlarla ağ genişletme toplantısını 14 Haziran’da gerçekleştirdi. Marmara Adası’ndan yedi farklı topluluğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda Marmara Adası’ndan Marmara Bölgesi’ne uzanan farklı ölçeklerde pek çok konu gündeme getirildi.

En büyük amacı uzun vadeli bir deniz ekolojisi ve sürdürülebilir deniz kültürleri savunuculuğu için güçlü bir iletişim ağı kurmak olan Marmara Kültürleri Ağı bu amaç doğrultusunda konuyla ilişkili tüm kişi, kurum, sivil toplum örgütü ve platformlara erişmek için çalışıyor. Ağ’ı tüm Marmara kıyı yerleşimlerine genişleterek bölgenin dört bir yanında aynı amaç için çalışan tüm kişi ve oluşumların birbirinden haberdar olmasını ve tüm çabaların ortak ve güçlü bir sese dönüşmesi en büyük hedeflerden biri.

14 Haziran Salı akşamı gerçekleşen toplantıda Paşalimanı Adası’ndan Balıklı, Poyrazlı ve Harmanlı Dernekleri, Marmara Adası Dostları, Asmalı Derneği ve Avşa Adası’ndan katılımcılar yer aldı. Marmara Adası’ndaki Ağ iştirakçilerinden Marmara Adaları Derneği (Marmader), Galimi Çınarlı Derneği ve Gündoğdu Derneği’nin de yer aldığı toplantının odağında ada genelinde yer alan tüm oluşumlar arasındaki iletişimi güçlendirmenin yanı sıra yerelde süregiden problemlerin üst ölçekte Marmara Denizi’nin kirliliğiyle olan ilişkisi üzerinde duruldu. Toplantının en önemli çıktılarından biri coğrafi olarak birbirine yakın olup aralarında henüz bir iletişim ve iş birliği kurulmamış kişi ve oluşumları bir araya getirmek oldu.

Mahalle ve ilçe ölçeğinde süregiden pek çok sorun bölge ölçeğinde bakıldığında Marmara Denizi’nin içinde bulunduğu çevresel felaketle birinci dereceden ilişkili ve çözülmesi yolunda atılacak adımlardan sonuç alındığı takdirde tüm yerleşimler görünür faydalar sağlayacak. Toplantı boyunca kirliliğin ilerleyen aşamalarda tüm yerleşimlere geri dönülemez zararlar vereceğinin altı çizildi, en çok turizmi etkileyecek olan bu değişim adaların sosyal ve ekonomik açıdan büyük zararlar görmesine sebep olacak.

Marmara Kültürleri Ağı ağ genişletme toplantılarını farklı bölgelerde sürdürerek Marmara Denizi’nin etrafını saran bir dayanışma kurmak için çalışmalarına devam edecek. İletişim ağında yer alan tüm bileşenlerin Ağ ile kuracağı karşılıklı ilişki sonucunda yapılan ya da yapılması planlar etkinlikler, çalışmalar başta Denizin Sesi aylık bültenleri olmak üzere Ağ’ın web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alarak daha çok kişiye ulaşması sağlanacak.

Toplantı Katılımcıları:

 • Adil Çamur, Galimi Çınarlı Derneği, Marmara Adası
 • Anıl Şekercioğlu, Poyrazlı Derneği, Paşalimanı Adası
 • Asu Aksoy, Marmara Kültürkeri Ağı, Büyükada
 • Burak Erdeniz, Asmalı Derneği, Marmara Adası
 • Ceyhun Targın, Marmara Adaları Derneği, Marmara Adası
 • Esengül Taran, Marmara Adası Dostları
 • Gamze Sezer, Avşa Adası
 • Halim Bulutoğlu, Adalar Vakfı, Büyükada
 • İnci Balkan, Marmara Adası
 • Levent Kaptanoğlu, Harmanlı Derneği, Paşalimanı Adası
 • Nevzat Ekmekçi, Gündoğdu Derneği, Marmara Adası
 • Nevzat Gümüşok, Balıklı Derneği, Paşalimanı Adası
 • Rubi Asa, Kültürel Mirası Koruma Derneği
 • Sinan Şekercioğlu, Poyrazlı Derneği, Paşalimanı Adası
 • Süreyya Topaloğlu, Marmara Kültürleri Ağı