Güney Marmara Adaları Risk Altındaki Mimari Miras

Paylaş

Marmara Denizi’nin güneyindeki adalarda yer alan tarihi yapıların ele alındığı bu çalışmanın temel amacı, adanın mimarlık tarihini değerlendirmek, özellikle risk altında bulunan mimari eserlerin mevcut durumlarının tespitini sağlamak ve bilimsel önerilerle ömürlerinin uzamasına katkıda bulunmaktır. Yerleşim tarihi, yapılar tarihi, mimari analiz, yasal durum tespiti, risk analizi ve gelecek senaryoları içeren bu kitabın, ilgili kişi, kurum ve kurulların karar süreçlerinde faydalı olması hedeflenmiştir.

Yazar: KMKD

Yayın Tarihi: 2020