Marmara denizi ölüyor!

Paylaş

Marmara denizi ölüyor!
Barkın Tarım
https://www.change.org/p/%C3%A7evre-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-sa%C4%9Fl%C4%B1k-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-cumhur-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-t%C3%BCm-deniz-k%C4%B1y%C4%B1s%C4%B1-olan-belediyeler-marmara-denizi-%C3%B6l%C3%BCyor?source_location=topic_page