Müsilaja ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM’ye sunuldu

Paylaş


AkParti Milletvekilleri tarafından sunulan teklif meclis gündemine alındı. Teklifte, Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, ileri atıksu arıtım tesisi, arıtma çamuru işleme ve bertaraf tesisi ile atık geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulmaması durumunda ilgili mahalli idarelere yaptırım uygulaması var.

Teklifte öne çıkan maddeler şöyle:

  • Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, ileri atıksu arıtım tesisi, arıtma çamuru işleme ve bertaraf tesisi ile atık geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulmaması sebebiyle çevre kirliliği riski oluşması veya halk sağlığının tehdit edilmesi halinde, bu tesisleri kurmayan mahalli idarelere söz konusu altyapı yatırımlarının iş termin planlarını Bakanlığa sunmaları için 6 ay süre verilecek.Bu süre içinde iş termin planlarının sunulmaması veya iş termin planlarında belirtilen sürelere uyulmaması durumunda, Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendireceği ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar bu tesisleri mahalli idareler adına resen yapabilecek ve bu tesisleri işlettirebilecek.Ortaya çıkan maliyet, mahalli idarelere aktarılan paylardan, ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak tahsil edilecek.İlgili tesisin yapım ve işletme maliyetleri tamamen karşılandıktan sonra söz konusu tesis, ilgili idaresine devredilecek.
  • Sunulan teklife göre, kirleticilere ve kirletenlere uygulanacak cezalar artırılıyor.
  • Atık su arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi ise yüzde yüze kadar geri ödenebilecek.

Kaynak: A.A.

https://www.aa.com.tr/tr/cevre/musilaj-ve-imara-iliskin-duzenlemeler-iceren-teklif-tbmmye-sunuldu/2595618