Kıyılar AKP’ye devrediliyor

Paylaş

Türkiye Çevre Ajansı’na, kıyılarda gemi bağlamak için mapa ve şamandıra sistemlerini kurma ve işletme ile deniz araçlarına atık alım hizmetleri sunma yetkisi veren torba kanun teklifi, komisyonda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na sevk edildi. Komisyonda yapılan itirazlar sonucunda ajansa, doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan, Kıyı Kanunu kapsamındaki devletin tasarrufu altındaki alanları işletme hakkı veren düzenleme ise teklif metninden çıkarıldı. Böylece ajans sit alanı ve özel çevre koruma bölgeleri dışında yer alan kıyılarda söz sahibi olacak.
https://www.birgun.net/haber/kiyilar-akp-ye-devrediliyor-390081