Danıştay’ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: “Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil”

Paylaş

Danıştay 8. Daire’nin zeytinlik alanları madencilik faaliyetine açan yönetmelik değişikliğine verdiği yürütmeyi durdurma kararını ayrıntısı ortaya çıktı. Daire, yönetmelik değişikliğiyle zeytinlerin taşınmasının ardından sahanın rehabilite edilmesinde sadece madencinin taahhütnamesine güvenilmesini eleştirdi. Kararda, “Dava konusu düzenleme ile zeytinlik alanlarda, zeytinlerin sökülmek ve taşınmak ya da sökme ve taşıma yoluna dahi gidilmeksizin madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan tanındığından, sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski hale getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle Yönetmeliğin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açıktır” dedi.